Medlemmer kontaktrådet Glyngøre Ældrecenter 2017

Kontaktråd 2017.pdf

 

 

Kontaktråd.

Der er tilknyttet et Kontaktråd til centeret.

Kontaktrådet er et talerør for ældre i lokalområderne, for beboere og pårørende på ældrecentrene, samt for frivillige og foreninger, der arbejder lokalt til gavn for ældre.

Kontaktrådets formål er:

  • At bidrage til at styrke de ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre u lokalområdet om deres ressourcer, ønsker og behov.
  • At samarbejde med lokale frivillige og foreninger om initiativer til gavn for de ældre, herunder formidle kontakt mellem ældre, frivillige og foreninger.
  • at medvirke til en dialog mellem henholdsvis brugere/pårørende og ledere/medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen om tilrettelæggelsen af den kommunale service.
  • At indgå i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og i kommunen som helhed.
  • At medvirke i en dialog med byråd og forvaltning.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt.

Kontaktrådet består af 8 medlemmer inkl. suppleanter. Kontaktrådet vælges blandt beboere og eller pårørende, samt borgere fra lokalområdet.

Kontaktrådet formand er Margit Juul Jensen.

Publiceret 24-02-2017