Demensafsnit.

Der er et meget velfungerende demensafsnit på Glyngøre Ældrecenter. Her er der 6 lejligheder, 5 toværelses lejligheder og en etværelses lejlighed. Personalet, der er tilknyttet, er gennemgående de samme mennesker, der har specialviden inden for demens.

Der arbejdes ud fra princippet om at imødekomme den enkeltes behov, det være sig begrænset kontakt til husets beboere og personale eller mere behov for kontakt/stimulation.

Der er en demens ressource person tilknyttet området. Hun har også en "ud ad gående" funktion, dvs hun bruges af hjemmeplejen og i forhold til øvrige plejehjemsbeboere. Hun har direkte kontakt til kommunens demens koordinator (sygeplejerske).

Der er i foråret 2015 lavet en velvære stue, hvor beboere har mulighed for at få velvære "behandlinger", bestående af blid berøring, høre blid musik, se beroligende udsendelser på TV og sidde i sansegynge, få fodbad og massage. To i personalegruppen, har været på kursus i velvære for ældre. Det annonceres på døren, hvornår stue er åben for "behandling" og/eller det aftales med den enkelte beboer og dennes kontaktperson. Stuen ligger på "Gul gang" over for lejlighed nr. 6.

 

 

Publiceret 23-08-2015