Lån og leje af lokaler på Skive Kommunes plejecentre.

Kommunen skal stille kommunale lokaler gratis til rådighed for foreninger, som udøver folkeoplysende aktiviteter, og som opfylder lovens tilskudsbetingelser. En forening skal f.eks. have vedtægter for at blive betragtet som en forening.

Det er lovligt at udlåne lokaler (uden for folkeoplysningslovens regi), f.eks. til kulturelle formål/aktiviteter, herunder ældreaktiviteter med sociale og kulturelle formål.

 

Det en betingelse, at tilbuddene er for alle borgere/ ældre, på lige vilkår. Der må altså ikke være tale om "lukkede klubber" og lignende.

 

En kommune kan udleje lokaler til markedspris.

Det er en betingelse, at kapaciteten ikke er dimensioneret med det formål at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale.

Det er besluttet at lokaler i servicearealer kan:

 

 • Udlånes til foreninger, som udøver folkeoplysende aktiviteter

 • Udlånes til åbne sociale, kulturelle formål / aktiviteter

 • Udlejes til beboere i centerbygning til følgende priser:

  Leje af lokale inkl. slutrengøring:      300 kr.

  Hvis der købes mad fra centret er porcelæn og opvask inkl. i madprisen.

  Leje af porcelæn inkl. opvask (hvis beboere selv leverer mad/kaffe):

  • Frokost eller middag                   10 kr.

  • Kop og dessert tallerken               5 kr.

   inkl. glas og bestik              

  • Leje af dug incl. vask                  40 kr.

Publiceret 13-10-2015