Mål med rygepolitikken.

En klar, entydig og synlig rygepolitik der, fremmer et sundt arbejdsmiljø og beskytter de ansatte mod passiv rygning.

 

Principper for medarbejdere.

Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden, hverken i borgerens hjem, i fællesarealer eller kommunale biler

 

Principper i forhold til borgere.

  • Borgeren beslutter om der må ryges i hjemmet.
  • Det pålægges borgeren, ikke at ryge i boligen i det tidsrum, hvor personalet er tilstede. Der udluftes før besøg af personalet.
  • Der må ikke ryges i midlertidige boliger af hensyn til efterfølgende beboere.
  • APV-en fra det enkelte hjem bør afdække evt. problemer.
  • Der udvises fleksibilitet og smidighed i forhold til specielle udsatte borgergrupper, f.eks. døende, demente, psykisk syge.

 

Principper for gæster i huset.

Gæster som opholder sig på fællesarealer (f.eks. arrangementer i spisestuen) må ryge:

Udendørs ved blå gang.    

 

Overtrædelse af retningslinjer.

Overtrædelse af rygepolitikken drøftes med den enkelte medarbejder. Der holdes vejledende samtale med referat og ved fortsat overtrædelse, holdes tjenstlig samtale, med evt. afskedigelse. 

 

Lov om røgfrie arbejdsmiljøer.

Trådte i kraft 15/8 2007. Formålet med loven er at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning og at udbrede røgfrie miljøer.

 

Publiceret 13-10-2015